Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

'Tự chủ đại học không thể qua một đêm'

2 tháng 8 2014 Cập nhật lúc 22:22 ICT

Tự chủ đại học mặc dù là một giải pháp quan trọng trong cải tổ giáo dục đại học ở Việt Nam, nhưng không thể đem lại hiệu quả ngay 'chỉ sau một đêm', theo một chuyên gia về chiến lược và chính sách khoa học, công nghệ từ Hà Nội.
Theo Tiến sỹ Bạch Tân Sinh, chuyên gia thuộc Viện Chiến lược, Chính sách Khoa học & Công nghệ (NITSPASS), thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Việt Nam còn cần tới nhiều giải pháp khác, trong đó cần quan tâm tới triết lý giáo dục về sản phẩm đào tạo đại học, cho tới triết lý của chính việc cải tổ khi cải cách lĩnh vực này.
Trao đổi với BBC hôm 01/8/2014, Tiến sỹ Sinh nêu quan điểm: "Thực ra việc du nhập bất cứ một mô hình nào vào mà không hiểu được bối cảnh trong nước, thì tôi cho rằng nó đều thất bại.
"Do vậy tôi nghĩ rằng bất cứ việc học tập kinh nghiệm của nước ngoài, thì mình đều phải xem xét nó trong một bối cảnh về thể chế, về văn hóa của nước mình, và việc ấy tôi cho rằng, cái ấy có thể xuất phát từ thay đổi thường xuyên, những thay đổi nhỏ.
"Tuy nhiên để có được một thay đổi lớn thì nó đòi hỏi phải có một sự trao đổi trong xã hội rất là cởi mở, để có được sự đồng thuận.
"Khi có được sự đồng thuận ấy, tôi nghĩ nó sẽ phát huy được những thay đổi, những đổi mới của từng cá nhân trong xã hội và việc đó sẽ được thực hiện khi chúng ta có nhiều cơ hội để tranh luận về quá trình phát triển của đất nước".
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2014/08/140801_bachtansinh_university_reform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét