Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ chính trị tại Việt nam

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/my-khong-co-chinh-sach-thay-doi-che-do-chinh-tri-cua-viet-nam-590387.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét