Thủ tướng Anh thăm Việt Nam

Những hình ảnh đầu tiên của ông David Cameron tại Việt Nam.