Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Sự khac biệt giữa hai phiên bản cho một bưc ảnh?

TUỔI TRẺ/
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150725/dai-tuong-phung-quang-thanh-da-ve-den-ha-noi/782886.html
ẢNH GÔC

BBC/
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/07/150726_phungquangthanh_update
GỐNG ẢNH GÔC

DÂN LUẬN/
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150726/nguoi-buon-gio-yeu-que-huong-viet-nam-thich-uong-tra-man
GIỐNG ẢNH GÔC

THÔNG LUẬN/
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17864:anh-da-v-canh-co&catid=66&Itemid=301
KHAC ẢNH GÔC. TRONG ẢNH NÀY, HÌNH NHƯ NHÂN VẬT CHÍNH CHÌA TAY VỀ PHÍA TRƯỚC ĐỒNG THỜI CÒN BỊ CHE LÂP BỞI MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ KHAC HẲN VỚI ẢNH GÔC CÓ MỘT NGƯỜI KHÁC MẶC COMPLET ĐEN ĐANG CHUYỂN HÀNH LÝ LÊN XE PHÍA TRƯỚC NHÂN VẬT CHÍNH? CHƯA KỂ LOGO "TUỔI TRẺ - Online" ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT LỆCH VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẶC ÁO TRẮNG NHÌN VÀO TRONG XE. PHẢI CHĂNG CÓ HAI BƯC ẢNH KHAC NHAU HAY CHỈ CÓ HAI PHIÊN BẢN KHAC NHAU CHO MỘT BƯC ẢNH DUY NHÂT?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét