Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

NHÂN LOẠI CÓ BẢN CHẤT NHƯ THẾ NÀO?

J. B. Hàvăn Huytoàn
Nhân loại có bản chất là bản tính vị kỷ (ích kỷ, tư lợi và tham lamkhiến các cá nhân phải phục vụ lẫn nhau để thỏa mãn mình mới tồn tại được. Định nghĩa này vừa khoa học vừa nhân đạo: nó khuyến khích người ta sống vị tha mà không thể bị lạm dụng vào các mục đích xấu xa. Trước đây, Karl Marx (1818 – 1883) đã định nghĩa sai lầm rằng: bản chất của nhân loại là tổng hòa các quan hệ xã hội. Định nghĩa này rất mù mờ lại đầy tư biện, rất dễ bị lạm dụng vào các mục đích xấu xa.

J. B. Hàvăn Huytoàn
(Viêt vào đầu Tháng Bảy 1999)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét