Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Linh mục Joseph Nguyễn văn Toản giảng lễ tại Saigon vào ngày 30 tháng 11 năm 2014

Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét