Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

ĐỪNG RŨ BỎ TRÁCH NHIỆM CHO ĐỜI SAU

Vương Trí Dũng

Gần đây một số người hay phát biểu: “Hoàng Sa mãi là của Việt Nam, đời này không đòi được thì đời sau sẽ đòi”. Không ai phủ nhận điều đó. Tuy nhiên tùy thuộc vào vị trí quyền lực của từng người mà đánh giá độ chân thành và tính trách nhiệm của lời phát biểu.
  1. Không hô khẩu hiệu suông
Thực vậy, nếu bạn nắm quyền lực mà bạn lại không hành động để dành lại Hoàng Sa, chỉ hô khẩu hiệu mồm, để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực rồiyên vị cai quản nhiều năm, không liên tục tấn công dành lại quyền kiểm soát Hoàng Sa, thì bạn chính là người đã có tội với tổ tiên, có lỗi với con cháu. Bạn chỉ hô khẩu hiệu suông. Bạn đã không thực thi trách nhiệm của một người có thẩm quyền. Đó chính là một thái độ vô trách nhiệm trước chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Đó là một tội lớn.
  1. Hãy hành động để dành lại Hoàng Sa
Đời mình ngồi trơ mắt nhìn để Trung Quốc bình an vô sự xây dựng kiên cố Hoàng Sa rồi yên vị cai quản Hoàng Sa, thì đời sau làm sao có thể đòi lại hay đánh chiếm lại được Hoàng Sa? Sao mình không hành động ngay bây giờ mà lại rũ bỏ trách nhiệm cho đời sau? Chính đời mình đã đánh mất Hoàng Sa của Tổ Quốc cơ  mà!
Hãy hành động ngay để dành lại Hoàng Sa, chứ không đòi lại Hoàng Sa. Hoàng Sa chỉ có thể dành lại được chứ không thể đòi lại được. Trung Quốc sẽ không bao giờ chịu trả lại Hoàng Sa cả.
Bởi vậy, nếu không thể dùng vũ lực để lấy lại Hoàng Sa, thì hãy tiến hành những hành động pháp lý để dành lại Hoàng Sa. Trước hết là phải kiện ngay Trung Quốc ra tòa ánquốc tế để Hoàng Sa và Biển Đông là vấn đề nóng cần giải quyết và phải giải quyết.Dẫu biết rằng nếu công lý và lẽ phải được thực thi, quốc tế công nhận Hoàng Sa là của Việt Nam và xử choViệt Nam thắng thì Trung Quốc cũng không trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam một cách hòa bình. Nhưng thắng lợi về mặt pháp lý sẽ vạch mặt Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế và làm chùn bước sự tham lam hung hăng ngang ngược của Trung Quốc
  1. Hãy hành động để không mất thêm Trường Sa và Biển Đông
Hành động để dành lại Hoàng Sa là nhiệm vụ cấp thiết bắt buộc, nhưng cũng cấp thiết bắt buộc nữa là hành động để không mất thêm Trường Sa và Biển Đông cho Trung Quốc. Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma và sẽ bành trướng hơn nữa. Đây là một mối nguy hiểm to lớn cho Việt Nam, bởi vậy phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về Hoàng Sa, về dàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, về đường 9 đoạn. Kiệnkhông chỉ để dành lại Hoàng Sa mà còn là để không mất thêm Trường Sa và Biển Đông.
Nhưng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế chưa đủ để bảo vệ Trường Sa và Biển Đông. Phải tiến hành ngay nhiều biện pháp khác nữa, trong đó có năm điều tiên quyết sau đây.
  1. Phải cải cách thể chế để có thể xây dựng đất nước giàu mạnh
  2. Phải thoát khỏi sự phụ thuộc Trung Quốc về chính trị và kinh tế
  3. Phải xây dựng đất nước giàu mạnh trở thành một quốc gia hùng cường
  4. Phải có tiềm lực quốc phòng và lực lượng bảo vệ biển hùng mạnh
  5. Phải có liên minh chính trị và quân sự để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Hãy hành động ngay. Đừng hô khẩu hiệu suông. Nếu không có năng lực hãy nhường lại vị trí cho người khác ngay bây giờ. Đừng rũ bỏ trách nhiệm cho đời sau.
V.T.D
Tác giả gửi BVN
http://www.boxitvn.net/bai/27857

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét